Pasaport ve Vize

PASAPORT

GEREKLİ EVRAKLAR:

2 adet biyometrik fotoğraf
– Son 6 ayda çekilmiş ve başvuru sahibinin güncel halini gösteren (0 yaş çocuklar için de, dahil olmak üzere)
– 50mm X 60mm ebatlarında
– Arka Fonu Beyaz
– Biyometrik özelliklere sahip

Üzerinde TC kimlik numarasının bulunduğu TC nüfus cüzdanı aslı, başvuru esnasında ibraz edilmeli.

Müracaat sırasında başvuru sahibinin parmak izi alınmaktadır.Daha önce herhangi bir sebeple( sürücü belgesi, silah ruhsatı, pasaport alan) parmak izi alınmış olan kişiler, parmak izlerinin alındığını belgelendirmeleri halinde, tekrar parmak izi vermek durumunda kalmayacaktır.2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 5’inci maddesi uyarınca, 7 yaşını bitirmiş ve daha büyük çocuklardan parmak izi alınmaktadır.

Pasaport Harç ve Cüzdan Bedelinin anlaşmalı bankalar veya Maliye Veznelerine yatırıldığına dair dekont aslı.
– Dekontun üzerinde Tahsil Edilmiştir kaşesinin basılması
– Dekontun 1. Nüshasının müracaatta sunulması (en üst nüsha)
– Dekontun üzerinde tahsilatı yapan memurun ıslak imzasının bulunması gerekmektedir

Varsa daha önceden alınmış pasaportların aslı getirilmelidir.

 

VİZE

VİZE İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1. Tur tarihi itibariyle en az 1 yıl geçerlilik süresi olan boş yapraklı ve çipli pasaport. (Boş vize sayfalı)
2. Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi (TC kimlik numaralı)
3. 2 adet arka fonu beyaz vesikalık fotoğraf
4. Menenjit aşı kartı.
5. 45 yaş altı olup eşleriyle birlikte gidecek bayanlar için vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı.
6. 45 yaş altı bayanlar ile 18 yaşından küçük erkeklerden, birinci derece erkek akrabası ile (baba, amca, dayı, erkek kardeş, oğul, kayınbaba, damat, dede ve erkek yeğen) gidecek olanlar için akrabalık belgesi. (Vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı, noterden muvafakatname ve taahhütname belgesinin aslı).

admin HAC, UMRE